tumblr visitor stats
Botimet Max -

Vetëndihma rss

Ju mund të arrini çdo gjë që doni

Sipas një studimi të fundit, botuar në “Guardian”, faktor kryesor për të arritur suksesin është lumturia dhe jo të punuarit shumë. Njerëzit gazmorë kanë më shumë gjasa që të provojnë gjëra të reja dhe ta sfidojnë veten, gjë që forcon emocionet pozitive dhe sjell sukses më të madh në punë, marrëdhënie më të efektshme dhe shëndet […]

Si të kujdeseni për fëmijën tuaj

Udhëzues me ilustrime për kujdesin mjekësor të prindërve ndaj fëmijëve Çdo prind dëshiron të ketë sa më shumë njohuri për ankesat e zakonshme të fëmijëve. -Si të kujdeseni për fëmijën tuaj- mbulon më shumë se 100 probleme shëndeti dhe simptoma të ndryshme. Është një udhëzues që mund të përdoret edhe në raste krize. Mjafton të […]

ALERGJITE që shkaktohen nga ushqimi

Në dhjetëvjeçarët e fundit, mjedisi që na rrethon është transformuar rrënjësisht dhe me shpejtësi: produkte kimike të panjohura nga natyra janë përherë e më të pranishme në ujë, në ushqime dhe në objektet që na rrethojnë, duke vënë kështu në rrezik ekuilibrat delikatë që rregullojnë çdo funksion jetësor të njeriut. Stresi mjedisor i shkaktuar nga […]

Shekulli Online

Shkarko Katalogun