tumblr visitor stats
Botimet Max -

Matematike rss

Olimpiadat kombëtare të matematikës 3

Në LIBRIN E TRETË jepet paraqitja e ushtrimeve dhe problemave të vitit të katërt, të dhëna kryesisht në fazën finale, por edhe në atë të dytë. Këto tri libra me ushtrime rekomandohen për nxënësit e të katër viteve të shkollave të mesme, që e duan lëndën e matematikës, që marrin pjesë në olimpiadat e matematikës, […]

Olimpiadat kombëtare të matematikës 2

LIBRI i DYTË përfshin ushtrime dhe problema të olimpiadave të matematikës nga viti 1985 e deri më 2005, për vitin e tretë ( praktikisht të të gjitha olimpiadave të organizuara në Shqipëri). Këto tri libra me ushtrime rekomandohen për nxënësit e të katër viteve të shkollave të mesme, që e duan lëndën e matematikës, që […]

Olimpiadat kombëtare të matematikës 1

LIBRI i PARË përfshin ushtrime dhe problema ( të zgjidhura), për vitin e parë dhe të dytë të shkollës së mesme, të dhëna në olimpiadat e matematikës për shkollat e mesme në fazën e dytë dhe të tretë ( që është faza finale). Konkurrimi në Olimpiadën e Matematikës për nxënësit e klasave të dyta ka […]

Njohuri plotësuese matematike për olimpiadat 1

  Libri përfshin njohuri nga teoria e numrave dhe algjebra. Ushtrimet janë shoqëruar me zgjidhjet përkatëse, që u shërbejnë nxënësve të krahasojnë nivelin dhe aftësitë e tyre. Libri është i përdorshëm prej të gjithë atyre që kanë mbaruar shkollën tetëvjeçare, ndonëse është shkruar për nxënësit e shkollave të mesme me interes të kultivuar për matematikën.

Njohuri plotësuese matematike për olimpiadat 2

  Libri trajton njohuri mbi gjeometrinë elementare. Me interes është edhe përfshirja e disa elementeve nga stereometria dhe shndërrimet gjeometrike. Shtjellimi teorik shoqërohet me shembuj të ndryshëm ushtrimesh dhe problemash të përzgjedhura me shumë kujdes nga autorët.   “Njohuri gjeometrike” do të përfshihet në përgatitjen bazë të ekipeve për olimpiada. Por ai fare mirë shërben […]

Njohuri plotësuese matematike për olimpiadat 3

  Kombinatorika”, me të cilën mbyllet kolana e librave të hartuar posaçërisht për nxënësit dhe mësuesit e interesuar për olimpiadat matematike, pasqyron një pjesë teorike të rëndësishme e të domosdoshme të spektrit të kulturës matematike të atyre që aspirojnë të marrin pjesë në gara serioze, ku vihen në sprovë dhuntitë dhe talenti në lëmin e […]

Shekulli Online

Shkarko Katalogun